PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA

PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA

Pengendalian dan penyimpanan bahan kimia dengan sempurna amat perlu dalam lankah untuk menjaga keselamatan semua pengguna. Berikut adalah langkah-langkah atau saranan kepada semua yang terlibat dengan penggunaan bahan kimia ini iaitu:

1. Rekod semua pengambilan bahan kimia

2. Senarai bahan kimia perlulah dikemaskini secara berkala

3. Bahan kimia yang kurang perlu haruslah disimpan dalam stor atau
dilupuskan jika perlu

4. Bahan kimia yang disimpan di dalam makmal haruslah dilebalkan
dengan jelas

5. Penyimpanan bahan kimia yang mudah terbakar haruslah dijauhkan dari
suhu yang panas atau tinggi

6. Penyimpanan bahan kimia hruslah diletakkan di tempat yang mudah dicapai
7. dan mudah dialihkan

8. Penggunaan peti sejuk biasa untuk menyimpan bahan kimia yang mudah
terbakar haruslah dielakkan

9. Elakkan pemanasan secara terus,ketukan aau geseran kepada
mana-mana bahan kimia

10. Bahan kimia haruslah tidak dihidu dan penggunaan harus dalam kuantiti
yang kecil atau bersesuaian dengan kerja yang akan dijalankan.

11. Sentiasalah memakai PPE apabila mengendalikan bahan kimia.

12. Penggunaan kabuk wasap haruslah dilakukan jika melibatkan
penggunaan bahan kimia yang boleh menghasilkan wap,debu
atau asap yang boleh mengancam nyawa seseorang dan mencemarkan
udara makmal.

PENGURUSAN SISA KIMIA

Bahan kimia yang boleh dianggap sisa:

• Sisa amali penyelidikan
• Kimia tertumpah
• Bahan kimia lama

Sisa kimia terdiri daripada:

• Bahan kimia beracun/radioaktif
• Sisa pelarut organic/berhalogen dan tak berhalogen
• Sisa bahan kimia pepejal

Jenis sisa kimia makmal
• Sisa kimia
• Sisa biologi
• Sisa radioaktif
• Sisa pecahan kaca/tajam

Konsep 3 R untuk pengurusan bahan kimia :

1. Reduce(Pengurangan)

– Pengurangan penggunaan bahan kimia boleh
dilakukan dengan merancang kerja yang akan
dilakukan sebelum melaksanakannya.

– Menggunakan kuantiti dengan kuantiti yang berpatutan dan minimum, cukup untuk kerja yang dilakukan tanpa lebih.

2. Reuse (Penggunaan balik)

– Menggunakan bahan kimia yang boleh digunakan semula.
Terdapat beberapa bahan kimia yang boleh digunakan semula
lebih dari sekali penggunaan.

3. Recycle (Kitar semula)

– Untuk mengurangkan kos pelupusan bahan kimia, konsep
kitar semula boleh dilakukan dengan menghantar kepada
syarikat-syarikat yang menjalankan perkhidmatan tersebut.

Beberapa langkah pengurusan sisa kimia sebelum pelupusan dilakukan:

I. Buang sisa pada bekas yang sesuai
II. Semua sisa pelarut hendaklah disimpan dalam botol yang berlabel dan bersesuaian
III. Pelarut organic haruslah diasingkan kepada dua iaitu berhalogen dan tidak berhalogen
IV. Asingkan sisa kimia mengikut kelas yag sudah ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk pelupusan

Pelupusan sisa kimia haruslah menepati piawaian pelupusan oleh peraturan kualiti alam sekitar agar ianya tidak mengancam keselamatan hidupan di kemudian hari.

Sumber: Pusat Keselamatan dan kesihatan pekerjaan UKM

~Menjaga Keselamatan Tanggungjawab Bersama~

Advertisements

DEFINISI PENYAKIT PEKERJAAN

DEFINISI PENYAKIT PEKERJAAN
Penyakit pekerjaan adalah penyakit yang disebabkan atau berpunca daripada aktiviti dan faktor persekitaran di tempat kerja.
JENIS-JENIS PENYAKIT PEKERJAAN MENGIKUT ORGAN SASARAN
i. Penyakit Paru Paru Pekerjaan vii. Penyakit Berkaitan Bangunan
ii. Penyakit Kulit Pekerjaan viii. Penyakit Hati
iii. Penyakit Otot Rangka ix. Penyakit Ginjal
iv. Penyakit Sistem Kardiovaskular x. Penyakit Psikiatri / Gangguan Kesihatan Mental
v. Penyakit Sistem Pembiakan xi. Penyakit Kanser Pekerjaan
vi. Penyakit Sistem Saraf Pusat
JENIS-JENIS PENYAKIT PEKERJAAN MENGIKUT AGEN PENYEBAB
i. Logam vi. Gegaran
ii. Gas vii. Suhu
iii. Pelarut viii. Radiasi
iv. Racun Serangga / herba /
roden / kulat
ix. Tekanan (Hiperbarik dan hipobarik)
v. Hilang Pendengaran Akibat
Kebisingan
x. Agen berjangkit / Penyakit Pekerjaan Berjangkit
JENIS-JENIS HAZAD PEKERJAAN
i. Hazad fizikal
a. Suhu terlampau sejuk/panas e. Elektrikal
b. Mekanikal f. Radiasi
c. Gegaran g. Tekanan rendah/tinggi
d. Kebisingan h. Pencahayaan
ii. Hazad kimia
a. Asid / alkali d. Gas anastasia
b. Pelarut e. Ubat sitotoksik
c. Bahan disinfeksi
iii. Hazad biologikal
a. Virus d. Kulat
b. Bakteria e. Plasmodium
c. Protozoa
ii. Hazad kimia
a. Asid / alkali d. Gas anastasia
b. Pelarut e. Ubat sitotoksik
c. Bahan disinfeksi
iv. Hazad ergonomik
a. Pergerakan berulang d. Kecederaan otot rangka
b. Tiada pergerakan e. Unit Paparan Visual
c. Mengangkat beban
v. Hazad Psikososial
a. Stress pekerjaan c. Ketagihan dadah / ubat
b. Depresi, kerisauan d. Penderaan seksual
FUNGSI SEKSYEN KESIHATAN PEKERJAAN
1. Memantau pemberitahuan penyakit dan keracunan pekerjaan yang di laporkan.
2. Memantau aktiviti penyiasatan penyakit pekerjaan oleh negeri-negeri.
3. Menganalisa data penyakit dan keracunan pekerjaan yang dilaporkan dan menyediakan laporan kejadian penyakit dan keracunan pekerjaan.
4. Merancang dan melaksana dan memantau program pengawasan kesihatan warga JKKP.
5. Memberi input kepakaran dalam penggubalan dasar kesihatan pekerjaan.
6. Memberi khidmat nasihat kepada pejabat negeri, agensi-agensi luar, pengamal kesihatan dan orang-ramai.
FUNGSI SEKSYEN PENGIKTIRAFAN
1. Mendaftar Doktor Kesihatan Pekerjaan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.
2. Memantau aktiviti survelan kesihatan/perubatan Doktor Kesihatan Pekerjaan.
3. Menjalankan kajian dan pembangunan berkaitan dengan tugas-tugas Doktor Kesihatan Pekerjaan.
 

4.

Merancang keperluan program pendidikan berterusan untuk Pegawai Perubatan, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Jururawat Kesihatan Pekerjaan yang bertugas di bawah JKKP.

ETIKA KETIKA BERADA DI LADANG

Aspek keselamatan
adalah aspek yang paling dititikberatkan dalam mana – mana kerja atau aktiviti
sekalipun. Begitu juga keselamatan semasa berada di ladang. Hal ini kerana
semasa berada di ladang kita terdedah dengan pelbagai bahaya.

Terdapat beberapa aspek keselamatan yang harus diutamakan semasa bekerja di
ladang:

 1. Pakaian

Semasa berada diladang, pakaian haruslah sentiasa kemas dan teratur. Elakkan memakai pakaian
yang longgar dan nipis. Pastikan juga di bahagian bawah seluar tiada tali yang
berjuntai keluar. Ini kerana untuk mengelakkan tali seluar tersangkut pada
jentera semasa sedang melakukan kerja. Semasa melakukan kerja meracun, pastikan
juga kita memakai baju yang telah disediakan khas atau apron, goggles yang
khas, sarung tangan dan kasut boot.
Semasa memandu traktor.

 • Elakkan membawa penumpang bersama semasa memandu
  traktor.
 • Memandu dalam kelajuan yang paling rendah.
 • Kurangkan kelajuan semasa membelok.
 • Matikan suis utama jika berada dalam kecemasan.
 • Semasa memandu, elakkan berbual dengan kawan-kawan.
 • Duduk di tempat yang disediakan.
 • Sentiasa fokus semasa melakukan kerja.

 

Semasa meracun rumpai.

 • Sebelum memulakan proses meracun, pastikan mesin
  penyembur racun dicuci dengan bersih untuk membuang sisa racun yang terdahulu.
 • Bancuh racun mengikut sukatan yang disyorkan sahaja. Ini adalah untuk mengelakkan pembaziran.
 • Meracun mengikut arah angin bagi tujuan mengelakkan racun terkena pada badan kita.
 • Pastikan nozel berada pada paras lutut semasa melakukan proses penyemburan racun.

~Menjaga Keselamatan Tanggungjawab Bersama~

 

KETAHUI DAN PERHATIKAN SIMBOL-SIMBOL INI!!

Setiap bahan kimia mempunyai sifat tersendiri dan dikelaskan mengikut pelbagai aspek antaranya bentuk bahan itu wujud sama ada cecair,gas dan juga pepejal. Setiap bahan kimia ini mempunyai tahap bahaya masing-masing. jika kita ingin mengambil langkah selamat semasa mengendalikan bahan-bahan kimia kita perlulah menganggap semua bahan kimia ini adalah berbahaya.Dengan cara ini kita mengendalikan bahan kimia tersebut secar berhati-hati. Setiap bahan kimia ini juga menpunyai simbol-simbol terhadap sifatnya. Simbol.

~Menjaga Keselamatan Tanggungjawab Bersama~

SOME INFO WE HAVE TO KNOW ABOUT “FIRST-AID”

SOME INFO WE HAVE TO KNOW ABOUT “FIRST-AID”

DEFINITIONS RELATED TO FIRST-AID

1. First-aid. Means the provision of first-aid facilities, services and personnel required for the Initial treatment of persons suffering from injury or illness at a workplace.

2. First-aid facilities. Means

v a first-aid box;
v a first-aid room; and
v First-aid equipment, for example, oxygen equipment and a stretcher.

COMPONENTS OF WORKPLACE FIRST-AID FACILITIES

Major Components

There are three major components of workplace first-aid facilities, namely:
1. first-aider
2. first-aid box/first aid room
3. first-aid equipment/manual

First-aider

means a person who has successfully completed a first-aid course conducted by an institution recognised by the Ministry of Health and has been awarded with a certificate of proficiency in first-aid treatment;

Selection

An employer may, from time to time, recruit or select suitable persons to go for first-aid training. The employer should consider persons with the following qualities to be trained in first-aid treatment:

v mature and responsible
v remain calm in emergency
v free to leave their work immediately to respond to an emergency
v physically fit

Recognised Course

A person is considered as being trained if he successfully completes a first-aid course conducted by an institution recognised by the Ministry of Health and awarded with a certificate of proficiency in first-aid treatment at the end of the course.

RESPONSIBILITIES

Management of Casualty

The first-aider has an important role to play. In the management of an injured
worker or in a case of sudden collapse, he should:

v assess the situation without endangering his own life
v identify the injuries or recognize the sudden collapse
v give immediate first-aid treatment,
v recognize the priority of administration of first-aid treatment to the more seriously injured
v Arrange without delay for the injured worker(s) to be sent to a doctor, hospital or home

Maintenance of Treatment Record

A record of the casualty and treatment given by the first-aider should be made.These record must be kept by the employer for a period of five years.A record may include information on:

v the immediate treatment;
v details about the incident/accident
v details about the injury or work-related illness;

Responsibilities for Maintenance of First-Aid Facilities

The first-aider is responsible for maintaining the first-aid box.
He should ensure that only first-aid equipment is kept inside the box.
He should check them periodically and ensure that the contents of the
box are regularly replenished.

FIRST-AID BOX

Design

First-aid boxes should be made of sturdy material and be portable so that it can be taken to the site of an incident. The boxes should also be clearly marked with a green crescent on a white background.

Location
Each first-aid box should be placed in a clearly identifiable, well illuminated and accessible location. Where a workplace covers a large area, an adequate number of first-aid boxes should be provided. The box must be kept locked and the key thereto kept by a responsible person available during all working hours. The employees should be informed of the location of all first-aid boxes.

Contents
First-aid boxes should contain a sufficient quantity of suitable first-aid materials. They should not contain materials other than those required for first-aid treatment. It is essential that first-aid boxes be checked frequently so as to make sure they are fully equipped and all items are usable. Materials used should be replaced as soon as possible.

~Menjaga Keselamatan Tanggungjawab Bersama~

 

LALUAN KECEMASAN KETIKA ANDA BERADA DI BANGUNAN PPBK KKIP

Apabila berlakunya kecemasan yang melibatkan keselamatan dan memerlukan tindakan yang segera kadang kala kita akan merasa panik dan tidak mampu berfikir apatah lagi bertindak dan melakukan sesuatu untuk keselamatan diri dan orang lain. Contohnya semasa berlakunya sesebuah kebakaran. Apa yang perlu kita ketahui dan perhatikan semasa berada di sesebuah bangunan atau tempat di mana kita bekerja ialah laluan-laluan kecemasan dan memperhatikan bunyi kecemasan. Semasa berlakunya kebakaran, kita dinasihatkan agar tida panik dan mengikuti laluan kecemasan yang ada di bangunan terlibat. Penggunaan lif semasa kebakaran adalah dilarang sama sekali!!. Di PPBK KKIP ini juga, kita mempunyai laluan-laluan kecemasan di setiap tingkat. Berikut adalah pelan-pelan laluan kecemasan untuk kita ketahui dan perhatikan semasa berada di pusat ini.

Pelan laluan kecemasan aras bawah

Pelan Laluan Kecemasan aras satu

Pelan Laluan kecemasan aras dua

NOTA: Anak panah berwarna merah menunjukkan laluan untuk keluar dari bangunan.

~Menjaga Keselamatan Tanggungjawab Bersama~

KESELAMATAN DAN KESIHATAN SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA

Sektor pertanian di Malaysia boleh dikatakan agak maju pada masa kini dengan wujudnya teknologi-teknologi baru pertanian yang semakin mendapat perhatian umum. Ini termasuklah penggunaan kaedah pengurusan pertanian yang baru, teknologi pertanian yang lebih canggih serta penghasilan baka-baka baru pertanian yang dapat memberi pulangan yang berlipat ganda dalam masa yang lebih pendek.

Walaupun statistik kemalangan industri pada masa kini lebih ketara di sektor perindustrian dan pembuatan berbanding sektor pertanian, aspek keselamatan dan kesihatan di dalam sektor tersebut tidak boleh diabaikan.

Di antara potensi hazad yang wujud di sektor pertanian:

i) Mesin bermotor dan peralatan elektrik pertanian

Penggunaan mesin dan peralatan pertanian yang tidak selamat boleh mengakibatkan:

a) Luka akibat terkena pisau pemotong seperti dari peralatan mesin penuaian

b) Renjatan elektrik atau kecederaan anggota badan akibat pendawaian yang tidak sempurna atau rosak pada peralatan elektrik pertanian.

c) Kecederaan anggota badan seperti jari tersepit di celah-celah pergerakan roda tali sawat atau sistem “gearing” mesin semasa kerja pembaikan mesin sedang dilakukan ataupun terlanggar oleh mesin pertanian yang bergerak.

ii) Bahan kimia pertanian

a) Kecederaan pada mata akibat terkena semburan bahan kimia pertanian yang merbahaya, contohnya racun rumpai.

b) Masalah “skin irritation” akibat semburan bahan kimia pertanian pada kulit. Masalah kulit gatal serta kanser kulit mungkin lebih ketara apabila pekerja telah terdedah kepada bahan tersebut dalam tempoh masa yang lama dan memberi kesan kronik pada pekerja

c) Masalah pernafasan ataupun yang berkaitan akibat kerap terdedah kepada bahan pertanian kimia merbahaya, contohnya menyembur racun serangga perosak di dalam ladang tanpa PPE yang sesuai

iii) Masalah “heat stress”

a) Petani atau pekerja ladang yang terdedah kepada kepanasan matahari yang berterusan mengakibatkan pekerja mungkin pengsan akibat badan kekurangan air serta kawalan suhu dalaman badan yang tidak stabil

iv) Masalah ancaman haiwan merbahaya

a) Keselamatan pekerja di sektor pertanian turut boleh diancam oleh contohnya seperti ancaman patukan ular.

Untuk mengurang serta mengelak masalah tahap hazad di sektor pertanian, berikut adalah cadangan-cadangan langkah kawalan:

i) Pastikan peralatan atau mesin berada pada tahap keselamatan yang tinggi. Ini termasuklah memastikan:

a) Penyelenggaraan mesin dan peralatan elektrik mengikut jadual. (Scheduling maintenance)

b) Jangan menggunakan peralatan elektrik tangan yang tidak selamat. Untuk mesin-mesin pertanian seperti mesin membajak yang telah rosak dan perlu diperbaiki, tanda amaran perlu digantung pada mesin-mesin tersebut untuk mengelakkan dari diguna oleh pengguna lain.

c) Penyelenggaraaan perlu dibuat oleh mereka yang mahir dan bertauliah sahaja. Kadang kala, kemalangan industri boleh berlaku berikutan daripada mereka yang tidak berkelayakan tetapi cuba memperbaiki peralatan yang rosak.

d) Sebelum menggunakan samada peralatan elektrik atau mesin-mesin pertanian seperti jentera membajak atau menuai, cuba memeriksa semula keadaaan mesin tersebut sebelum mengoperasikan mesin. Bantuan “check-list” dapat memudahkan pemeriksaan utama terhadap aspek-aspek keselamatan yang perlu dititikberatkan pada mesin.

ii) Pastikan PPE diguna dan dibekalkan kepada pekerja. Aspek lain yang berkaitan termasuklah:

a) Penggunaan PPE mestilah bersesuaian dengan kerja yang dilakukan. Contohnya penggunaan respirator serta “face shield” yang bersesuaian dengan kerja menyembur racun rumpai.

b) PPE yang diguna mestilah selesa dipakai oleh pekerja dan dapat melindungi pemakainya dari hazad kimia tersebut.

c) Pekerja perlu diajar untuk memakai PPE dengan betul kerana PPE yang tidak dipakai dengan betul boleh merbahayakan kesihatan pekerja. Pekerja turut juga diajar cara-cara penyelenggaraan asas PPE yang betul agar peralatan lindungan diri tersebut boleh bertahan lama. PPE yang sudah rosak perlulah ditukar.

iii) Khususnya untuk peladang atau petani yang lebih kerap bekerja di kawasan pertanian yang panas terik, pengurusan jadual pekerja boleh dipraktikkan.

a) Ini boleh dilakukan dengan pengujudan jadual kerja bergilir (Rotating Work Schedule). Maka, pekerja yang kerap terdedah kepada masalah tempat kerja terik panas boleh diurus dengan lebih berkesan. (Cara ini adalah lebih sesuai untuk majikan yang mengupah tenaga pekerja ladang atau pertanian yang besar)

b) Menyediakan tempat rehat atau pondok yang sesuai untuk pekerja berehat seketika di tempat pertanian. Pihak majikan boleh turut menyediakan minuman air bersih atau pekerja boleh membawa minuman air sendiri untuk menyejukan badan semasa kerja di kawasan pertanian yang panas terik.

c) Topi perlu dipakai di kawasan kerja yang panas terik agak pekerja tidak terdedah terus kepada panas terik yang mendadak dan mangakibatkan masalah “heat stress”

iv) Di samping PPE seperti respirator dan pelindung muka yang sesuai semasa kerja penyemburan racun pertanian, pemakaian “safety boot” atau “rubber boot” yang sesuai dapat mengelak khususnya anggota kaki dari ancaman patukan ular

Kesimpulannya, tidak kira samada sektor perindustrian, pertanian ataupun sektor kerja yang lain, masing-masing mempunyai risiko atau hazad tersendiri yang perlu diambil kira dan dicegah. Pekerja dan majikan perlu sama-sama mengambil inisiatif untuk menjaga aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

~Menjaga Keselamatan Tanggungjawab Bersama~