DEFINISI PENYAKIT PEKERJAAN

DEFINISI PENYAKIT PEKERJAAN
Penyakit pekerjaan adalah penyakit yang disebabkan atau berpunca daripada aktiviti dan faktor persekitaran di tempat kerja.
JENIS-JENIS PENYAKIT PEKERJAAN MENGIKUT ORGAN SASARAN
i. Penyakit Paru Paru Pekerjaan vii. Penyakit Berkaitan Bangunan
ii. Penyakit Kulit Pekerjaan viii. Penyakit Hati
iii. Penyakit Otot Rangka ix. Penyakit Ginjal
iv. Penyakit Sistem Kardiovaskular x. Penyakit Psikiatri / Gangguan Kesihatan Mental
v. Penyakit Sistem Pembiakan xi. Penyakit Kanser Pekerjaan
vi. Penyakit Sistem Saraf Pusat
JENIS-JENIS PENYAKIT PEKERJAAN MENGIKUT AGEN PENYEBAB
i. Logam vi. Gegaran
ii. Gas vii. Suhu
iii. Pelarut viii. Radiasi
iv. Racun Serangga / herba /
roden / kulat
ix. Tekanan (Hiperbarik dan hipobarik)
v. Hilang Pendengaran Akibat
Kebisingan
x. Agen berjangkit / Penyakit Pekerjaan Berjangkit
JENIS-JENIS HAZAD PEKERJAAN
i. Hazad fizikal
a. Suhu terlampau sejuk/panas e. Elektrikal
b. Mekanikal f. Radiasi
c. Gegaran g. Tekanan rendah/tinggi
d. Kebisingan h. Pencahayaan
ii. Hazad kimia
a. Asid / alkali d. Gas anastasia
b. Pelarut e. Ubat sitotoksik
c. Bahan disinfeksi
iii. Hazad biologikal
a. Virus d. Kulat
b. Bakteria e. Plasmodium
c. Protozoa
ii. Hazad kimia
a. Asid / alkali d. Gas anastasia
b. Pelarut e. Ubat sitotoksik
c. Bahan disinfeksi
iv. Hazad ergonomik
a. Pergerakan berulang d. Kecederaan otot rangka
b. Tiada pergerakan e. Unit Paparan Visual
c. Mengangkat beban
v. Hazad Psikososial
a. Stress pekerjaan c. Ketagihan dadah / ubat
b. Depresi, kerisauan d. Penderaan seksual
FUNGSI SEKSYEN KESIHATAN PEKERJAAN
1. Memantau pemberitahuan penyakit dan keracunan pekerjaan yang di laporkan.
2. Memantau aktiviti penyiasatan penyakit pekerjaan oleh negeri-negeri.
3. Menganalisa data penyakit dan keracunan pekerjaan yang dilaporkan dan menyediakan laporan kejadian penyakit dan keracunan pekerjaan.
4. Merancang dan melaksana dan memantau program pengawasan kesihatan warga JKKP.
5. Memberi input kepakaran dalam penggubalan dasar kesihatan pekerjaan.
6. Memberi khidmat nasihat kepada pejabat negeri, agensi-agensi luar, pengamal kesihatan dan orang-ramai.
FUNGSI SEKSYEN PENGIKTIRAFAN
1. Mendaftar Doktor Kesihatan Pekerjaan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.
2. Memantau aktiviti survelan kesihatan/perubatan Doktor Kesihatan Pekerjaan.
3. Menjalankan kajian dan pembangunan berkaitan dengan tugas-tugas Doktor Kesihatan Pekerjaan.
 

4.

Merancang keperluan program pendidikan berterusan untuk Pegawai Perubatan, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Jururawat Kesihatan Pekerjaan yang bertugas di bawah JKKP.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s