About JKKP PPBK

Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan atau juga dikenali sebagai JKKP Pusat Penyelidikan Bioteknologi Koko KKIP Lembaga Koko Malaysia adalah jawatankuasa yang diwujudkan untuk memantau keselamatan makmal dan bangunan agar sentiasa berada dalam keadaan baik. Ahli yang menganggotai jawatankuasa ini terdiri daripada pegawai dan kakitangan sokongan yang dilantik daripada kakitangan PPBK, LKM.

SKOP BIDANG TUGAS

I. Pengurusan hal-ehwal keselamatan di tempat kerja khususnya di bilik makmal, ladang dan pejabat;
II. Pengurusan keselamatan dalam pengendalian bahan kimia, racun, peralatan makmal dan ladang serta mesin dan jentera;
III. Penyediaan buku manual keselamatan dan pengemaskinian kandungan manual dari masa ke masa;
IV. Bertanggungjawab kepada pengurusan pusat. Semua syor JKKP akan dikemukakan untuk kelulusan
pengurusan pusat sebelum diterimapakai.
V. Pengurusan dalam keselamatan kebakaran: dan
VI. Pengurusan dalam keselamatan penyimpanan dan pelupusan sisa kimia makmal

RUJUKAN
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

~Menjaga keselamatan Tanggungjawab Bersama~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s